Christmas is around the corner!

November 25, 2019

  • Mùa thu đã qua và mùa đông chuẩn bị tới cũng là lúc mọi người đang chờ đón lễ Giáng Sinh . Một lễ quan trọng với người đạo công giáo , mọi người đều trang trí những con đường xung quanh những nhà thờ thật đẹp để đón một lễ giáng sinh an lành . Còn bạn đã chuẩn bị gì cho lễ giáng sinh sắp tới chưa ?
.
  • .
      .
  • Autumn is over and winter is coming and everyone is waiting for Christmas. An important celebration for Catholics, everyone decorated the streets around the beautiful churches to celebrate a peaceful Christmas. And have you prepared anything for the upcoming Christmas season?
.
  • Assistant John
. .
  • Tel 02822537554 / 0931542264
Email grow.hcmc@gmail.com Facebook Grow HCMC Instagram growtokyo.hcmc