Liberation day

April 26, 2019

Xin chào mọi người !

Sắp tới là lễ 30 tháng 4,tên chính thức là Ngày Giải phóng (hoàn toàn)miền Nam,thống nhất đất nước là một ngày lễ quốc gia của Việt Nam,đánh dấu sự kiện chấm dứt Chiến tranh Việt Nam . Ngày này là kết quả trực tiếp của Chiến dịch Mùa Xuân năm 1975 và là một mốc quan trọng trong lịch sử Việt Nam . Ngày 1 tháng 5 là ngày Quốc tế lao động và toàn thể mọi người đều được nghỉ làm ngày đó . 

 

Mọi người đã có lên lịch trình cho kì nghỉ sắp tới chưa ? Nếu các bạn lười đi xa và đông đúc thì hãy tới Grow Tokyo để làm đẹp .

 

Bên mình đang có loại hấp dầu mới rất tốt cho tóc đó là Luxury Treament bao gồm 4 bước ,đây là loại hấp dầu của Nhật Bản mọi người hãy đến thử trải nghiệm dịch vụ mới bên shop nhé .

Chúc mọi người có một kì nghỉ vui vẻ.

Hi everybody ! Im John!

 In the near future,April 30,the official name is the Liberation Day (complete)of the South,unification of the country is a national holiday of Vietnam,marking the end of the Vietnam War.  This day is the direct result of the 1975 Spring Campaign and is an important milestone in Vietnamese history.  May 1 is the International Labor Day and everyone is off work that day.

 Have you scheduled for holiday already? If you have free time ,shall you go to Grow Tokyo for beauty?

 We have a new treatment from Japan ,Luxury Treament consists of 4 steps . Its best of treatment in our hair  salon.please come and try the new service.

 Have a nice holiday.

Tel  02822537554  / 0931542264     

E-mail grow.hcmc@gmail.com 

Facebook Grow HCMC

Instagram growtokyo.hcmc

Assistant John