Moved shop

March 20, 2019

+ Chào tháng 3/ 2019 :

– Tháng này có nhiều thay đổi về tiệm của mình, tiệm mình không còn nằm ở 36 chu mạnh trinh mà dời sang 5/1 nguyễn trung ngạn rồi cả nhà nhé.
– Hiện nay mọi người đang sửa chửa, hoàn thiện shop để có một không gian đẹp, môi trường chuyên nghiệp phục vụ khách hàng.
– Và mình hiện tại đang cố gắng luyện tập để nhanh chóng lên làm thợ cắt tóc chuyên nghiệp,,,,, Cám ơn tập thể grow tokyo đã giúp đở tôi trong thời gian vừa qua.

Hello!!

This month has many changes to our shop. That is no located in “36 chu manh trinh“ .but we moved to 5/1 Nguyen Trung Ngan .

We had opening party last Friday at new shop. Thank you for coming , and I hope you had good time!

But still Currently people are repairing and completing the shop to have a beautiful environment, professional environment to serve customers.

And I am currently trying to practice to quickly work as a professional barber ,,,, Thank grow tokyo for helping me in the past.

Tel  02822537554  / 0931542264
E-mail grow.hcmc@gmail.com
Facebook Grow HCMC
Instagram growtokyo.hcmc

Assistant Cúc