The last month of the year!!

December 01, 2018

– Xin chào tháng 12 ! Cũng là tháng cuối của năm 2018.

– Ở Việt Nam vào những ngày cuối năm người ta thường hay tổ chức tiệc tất niên, cả nhà có biết nó được tổ chức như thế nào không???? 

– “Tất” có nghĩa là xong, là hết, còn “niên” có nghĩa là năm. Như vậy, “Tất niên” là kết thúc một năm cũ và bắt đầu chuẩn bị bước sang năm mới. Đây là phong tục tập quán lâu đời và mang nét đẹp văn hóa của người Việt Nam. Tất Niên của nước ta rơi vào ngày 29, 30 tháng Chạp Âm lịch hàng năm. Tất niên còn gọi là lễ Tất niên hay tiệc Tất niên là một nghi thức nhằm đánh dấu kết thúc một năm và chuẩn bị bước sang năm mới.

Để ghi nhận thời khắc này, người ta thường làm hai mâm cỗ, một mâm cúng gia tiên tại bàn thờ ở trong nhà và một mâm cúng trời, đất ở khoảng sân trước nhà. Mâm lễ cúng Tất niên tùy theo điều kiện gia đình cũng như phong tục tập quán mỗi vùng mà thịnh soạn hay thanh đạm. Thế nhưng, một số thành phần bắt buộc phải có khi cúng theo phong tục của người Việt Nam gồm: hương hoa, vàng mã, đèn nến, trầu cau, rượu, trà, bánh chưng… được bầy biện trang nghiêm. Lễ cúng Tất niên là một lễ truyền thống nhưng lễ vật cúng không cần phải quá cầu kỳ, miễn sao thể hiện được tấm lòng thành của người cúng để tri ân đất, trời, thần linh… đã gia hộ bình an trong một năm qua. Cúng Tất niên cũng thể hiện một nếp sống tâm linh của người Việt. Sau một năm làm ăn vất vả, vào những ngày cuối năm, mọi người đều dọn dẹp nhà cửa sạch sẽ, tươm tất để cúng tất niên và chuẩn bị đón Tết.

 Vào ngày này, mọi người thường quây quần bên nhau, tổ chức tiệc mừng, văn nghệ, để tổng kết, nhìn lại một năm đã qua, cùng đón giao thừa và mừng năm mới. Họ tận hưởng bầu không khí ấm cúm và tràn ngập niềm vui bên cạnh các thành viên trong gia đình sau một năm tất bật học tập, làm việc và chạy đua với cuộc sống.

– Vì thế mọi người tranh thủ đi làm đẹp nhé. Để đón một năm mới tràng đầy niềm vui và hạnh phúc.

– À lần trước tụi mình đã đi cắt tóc cho các em nhỏ, các em dễ thương, mình mong sẽ có nhiều dịp đi như thế nữa, để tụi mình có thể học hỏi được nhiều hơn nữa !!!!!

 

 

 

– Hello December ! It is also the last month of 2018.

– In Vietnam at the end of the year people usually organize a party all year, the whole family know how it is organized ????

– “tick” means complete, is out, “year” means year. Thus, “Youth” is the end of an old year and start preparing for the new year. This is a long-standing custom and brings the beauty of Vietnamese culture. Our country falls on December 29, 30 lunar year. Anniversaries also known as the Sunni or the New Year’s Eve are a ritual to mark the end of a year and prepare for the new year.

To commemorate this moment, people often make two hors d’oeuvres, a chariot at the altar in the house and a tray of heaven, the land in the front yard. Year-old ritual offerings are subject to family conditions as well as the custom of each region that is rich or frugal. However, some ingredients are required when worshiping Vietnamese customs, including: floral, yellow, candle, betel nut, wine, tea, banh chung. The festival is a traditional ceremony, but the offerings do not need to be too fancy, as long as the heart of the worshipers to express gratitude to the earth, heaven, spirit … have peace in a family. last year. The festival also represents a spiritual life of the Vietnamese. After a year of hard work, at the end of the year, everyone cleaned the house clean, decent to worship all year round and prepare for Tet.

On this day, people often gather together, celebrate, entertainment, to summarize, look back one year, to welcome New Year’s Eve and New Year. They enjoy the warmth of the flu and are filled with joy in the family members after a year full of study, work and race with life.

– So people take advantage of beauty. To welcome a new year filled with joy and happiness.

– À Last time we went to cut the hair for the children, the children are cute, I look forward to more opportunities to go so, so we can learn more !!!!!

 

 

Tel  02862910442  / 0931542264

E-mail grow.hcmc@gmail.com

Facebook Grow HCMC

Instagram growtokyo.hcmc

Assistant Cúc