I would like to inform you.

March 01, 2019

We would like to inform you. We would raise the price of some menu from 15/March. Reason to provide more good service. We appreciate your understanding. . . . . Thông báo dịch vụ giá (mới )cho quý khách. Chúng tôi sẽ tăng giá dịch vụ bắt đầu từ : Ngày 15 tháng3. Lí do để thay đổi giá vì muốn dịch vụ càng ngày tốt hơn. Mong quý khách hiểu và thông cảm. . . .