I would like to inform you.

March 01, 2019

We would like to inform you.

We would raise the price of some menu from 15/March.

Reason to provide more good service.

We appreciate your understanding.
.
.
.
.

Thông báo dịch vụ giá (mới )cho quý khách.
Chúng tôi sẽ tăng giá dịch vụ bắt đầu từ :
Ngày 15 tháng3.
Lí do để thay đổi giá vì muốn dịch vụ càng ngày tốt hơn.
Mong quý khách hiểu và thông cảm.

.

.

.