GIỚI THIỆU

Grow – Tokyo là, sự kết hợp giữa hai Salon nổi tiếng Green salon (ở trung tâm Omotesando – Tokyo đang triễn khai tiệm GREEN salon nổi tiếng) và Glams Hair Lounge ( ở ÚC như Gold coast, Brisbane, Melbourne đã lập ra các salon nổi tiếng mang tên Glams hair lounge )

Chúng tôi cho ra đời Grow – Tokyo với cung cách cho đến bây giờ bạn chưa từng thấy sự kết hợp style trên. Nguồn gốc tên là cùng với những những đất nước và con người phát triễn của châu Á thì chúng tôi cũng muốn làm cho “ Grow “ thành công mạnh mẻ , những điều trên chúng tôi rất mang tấm long biết ơn cho nên đặt tên salon như vậy. Tháng 3 năm 2015 gia nhập vào Campuchia Tháng 3 năm 2017 gia nhập vào Việt Nam Chúng tôi biết chúng tôi vẫn còn yếu kém nhưng vì những người thợ, vì sự phát triễn văn hóa vẻ đẹp của người châu Á cho nên chúng tôi nghĩ rằng sẽ dốc hết sức mình làm việc chăm chỉ. Giám Đốc AME