Nhân viên

John(Trong)

Assistant

Xin chào mọi người tôi tên là John . Đây là công việc mới của tôi , một công việc tôi rất yêu thích . Tôi cảm thấy không gian làm việc ở đây rất thú vị và thoải mái . Mọi người làm việc rất nghiêm túc và gần gũi . Ở đây tôi đã học hỏi được rất nhiều thứ từ mọi người . Tôi sẽ cố gắng rèn luyện và đem đến sự hài lòng đến cho khách hàng .