Nhân viên

Mao

Stylist / Eyelash Tecnician

毎日楽しく、お客様がHappyになれるような仕事に努めます。ビックリする程居心地の良いgrow に是非お越しください。

Tôi đều vui vẽ mỗi ngày, chúng tôi sẽ cố gắng làm việc để cho khách hàng hài long. Làm cho khách hàng từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác. Nhất định hãy đến với GROW