Nhân viên

Thao

Assistant

Tôi tên là Đỗ Mạnh Thao(Tôi năm nay 22t) tôi đến từ cam ranh khánh hòa .... Tôi là thợ phụ làm tóc mới ở grow Tokyo
Tôi là một người thân thiện, hòa đồng ,năng động, vui vẻ , và luôn giúp đỡ mọi người khi cần, tôi rất thích môi trường làm việc ở grow Tokyo và những người bạn ở đây ... Họ rất tốt và hòa đồng ... Tôi rất quý mọi người