May 11, 2019

Hello my name is vy

សួស្ដីខ្ញុំឈ្មោះវី

I’m new staff at TK branch

ខ្ញុំជាបុគ្គលិខ្ញុំជាបុគ្គលិកថ្មីនៅTK

Nice to meet you

រីករាយណាស់ដែបានជួបអ្នកទាំងអស់គ្នា

I’ve been working here for 2 Monrths

ខ្ញុំធ្វេីកានៅទីនេះបានពីខែហេីយ​

I am very happ to Work in growtokyo With every One

ខ្ញុំពិតជាសប្បាយចិត្តខ្លាំងណាស់ដែបានធ្វេីកាជាមួយអ្នកទាំអស់គ្នា

Tk Branch

TEL 078 755 324

E-Mail Tkgrowtokyo39@gmail.com

Facebook Tkgrowtokyo

Instagram Tkgrowtokyo

assistant vy


 

April 27, 2019

こんにちは!!

お久しぶりです!リッテイです。

ជំរាបសួរនាងខ្ញុំឈ្មោះរិទ្ធី

お元気ですか?!私は、すこぶる元気です!!

ខានជួបគ្នាយូរហើយអ្នកទាំងអស់គ្នាសុខសប្បាយដែលឫទេ?

先週の火曜日におねさんの子供のお誕生日会に参加してきました。

កាលពីសប្តាហ៍មុនខ្ញុំបានទៅចូលរួមពិធីខួបកំណើតរបស់កូនបងស្រីរបស់ខ្ញុំ។

一緒に料理を作って ご飯を食べて写真を撮って凄く楽しかったです!!

ពួកយើងបានធ្វើម្ហូបជាមួយគ្នា ញ្ញុំបាយជាមួយគ្នាថតរូបជាមួយគ្នាវាពិតជាសប្បាយខ្លាំងណាស់

今月はパーマのモデルさんを施術させて頂きました!

ក្នុងខែនេះខ្ញុំបានអ៊ុតសក់អោយម៉ូឌែល

パーマの巻き方、パーマの薬、ロッドの選択など経験できてとても勉強になりました。

モデルさんがとても満足してくれたので最高に嬉しかったです!

ありがとうございました!!!!!!

AGeTeKO!!!!!!!

 

Tk Branch

TEL             078 755 324

E-Mail         Tkgrowtokyo39@gmail.com

Facebook   Tkgrowtokyo

Instagram  Tkgrowtokyo

Stylish Rithy

April 12, 2019

こんにちは!

Directorのアメです。

 

カンボジア

大問題なんです。(特にバンケンコン店)

電力不足、、、

お国の計画停電でほぼほぼ毎日停電に、、、

時間は1時間〜4時間、、、

停電すると 暑すぎて暑すぎて。。。

ドライヤーも使えないし。。。

 

発電機もないので、お客様に迷惑をおかけしております。

ご理解のほどよろしくお願いいたします。。。

 

 

陽がよくあたります。停電でエアコンが。。。

 

※予約していた日に急にgrowから電話がいったら

「あっ、停電したんだな。」って思ってください。

※夕方、お店に行ったら、いつもよりみんなちょっと汗臭い?って思ったら

「あっ、停電したんだな。」って思ってください。

 

冗談はさておいて

明るい未来を信じて、停電してもgrowスタッフ一同

全力でベストを尽くしますので

今後とも宜しくお願いいたします!!

 

※grow カンボジアは14日〜16日はクメールニューイヤーのため3日間お休みいただきます。

 

Boeng Keng Kang Branch

TEL    023987330
E-MAIL    growtokyo39@gmail.com

Facebook >>>>> Grow tokyo

Instagram >>>> grow tokyo

 

Toul Kouk Branch

TEl  078755324

Facebook…  Tk grow Tokyo

instagram …  tkgrowtokyo

E-MAIL…  tkgrowtokyo39@gmail.com

 

Ame

 

April 04, 2019

Hello!

l’m Nary

សួស្ដីខ្ញុំឈ្មោះណារី

I went to W Beauty your salon in this week.

ខ្ញុំបានទៅហាង W beauty your salon ។

I got eyelash and Nails.

ខ្ញុំបានតរោមភ្នែកនិងធ្វើក្រចក។

This is second time for me l’m so happy.

នេះជាលើកទី 2 របស់ខ្ញុំពិតជារីករាយខ្លាំងណាស់។

Tell

078755324

E-MAll

tkgrowtokyo39@gmail.com

Faebook>>>>>TK grow tokyo

Instagram>>>>tkgrowtokyo

Narry

 

March 28, 2019

こんにちはHanaです。 最近は暑い日が続いております‼︎ そこでBKK店新しく期間限定でプロモーションをはじめました‼︎

 

 

それは………. 

 

 

こちらです!!!!

 

 

 

 

 

クールシャンプー‼︎‼︎

 

 

カット料金にプラス$5でこちらのシャンプーができます。 このシャンプーを使うと、すごく冷たく,寒くなるぐらい冷んやりして暑い季節にピッタリです!!

 

 

 

100%爽快感をあじわえます!

 

ぜひ一度試してみてください!

 

髪の毛のダメージが気になる方はこちらのトリートメントをお試し下さい!!!!!!手触りがガラッと変わり、しっとりとした質感を実感いただけます!!!

 

 

 

Boeng Keng Kang Branch

TEL
023987330
E-MAIL
growtokyo39@gmail.com

Facebook >>>>> Grow tokyo

Instagram >>>> grow tokyo

Hana

 

 

 

 

March 11, 2019

こんにちは!

 

AKIです。

 

ベトナム店が移転します!

 

新しく場所が変わりお店の規模も依然に比べて大きいみたいです!

 

 

3月15日新店舗でオープニングパーティーがあるので、近くにお越しの際は是非お立ち寄りください!!

 

grow一同何卒宜しくお願い致します。

 

Tel 02862910442 / 0931542264

E-mail grow.hcmc@gmail.com

Facebook Grow HCMC

Instagram growtokyo.hcmc

 

February 20, 2019

Last month i had dinner with my family. my feel cozy and enjoy!!!

and last time, I cook Japanease curry!!!

 

Because I like Japanese food so i try to cook it. It was nice!! oishi——!!!! but  i forgot to take a picture……haha

i want to larn Japanese food more …..

 

Also, I cook khmer food. it’s kind of surp. i put many vegetable in soup.  Oishi…

Boeng Keng Kang Branch

TEL
023987330
E-MAIL
growtokyo39@gmail.com

Facebook >>>>> Grow tokyo

Instagram >>>> grow tokyo

Nalis

February 08, 2019

こんにちは  សួរស្តី

リッテイですខ្ញុំឈ្មោះរិទ្ធី

皆さん元気ですか?តើអ្នកទាំងអស់គ្នាសុខសប្បាយទេ?

私は元気ですខ្ញុំសុខសប្បាយធម្មតាទេ

先週に火曜日は休みなので友達のお店のカラカラメンへ行きました。កាលពីសប្តាហ៍មុនថ្ងែអង្គារខ្ញុំបានឈប់សំរាកបានទៅហាងការ៉ាការ៉ាមេន

ラーメンを食べました。おいしかったです。បានញ្ញុំមីពិតជាឆ្ងាញ់ណាស់

お店のサビスもとても良かったです。សេវាកម្មនៅហាងនោះពិតជាល្អខ្លាំងណាស់

私もいいサビスをお客様へたくさんできるように

頑張ります!!ហើយខ្ញុំនឹងខំប្រឹងអោយសេវាកម្មនៅហាងរបស់ពួកយើងខ្ញុំកាន់តែល្អថែមទៀត!!

あげてこ!!

Tk Branch

TEL           078 755 324

E-Mall       Tkgrowtokyo39@gmail.com

Facebook  Tkgrowtokyo

instagram   Tkgrowtokyo

 

stylish RITHy

 

February 04, 2019

ថែ្ញមួយខ្ញុំំំបានទៅផ្ទះនៅសុក្រខ្ញុំបានកាត់សក់ស្រីមា្នក់សប្បាយចិត្តណាស់ហើយខ្ញុំចង់កា្លយជាងមួយហើយចង់មានហាង់មួយខ្លួនឋងហើយមកខ្ញុំបានធ្វើបាយឆាញុំាជាមួយគ្រួសាររបស់ខ្ញុំសប្បាយរីករាយណាស់។

 

 

 

 

 

Boeng Keng Kang Branch

TEL
023987330
E-MAIL
growtokyo39@gmail.com

Facebook >>>>> Grow tokyo

Instagram >>>> grow tokyo

 

Chandeth

 

January 26, 2019

Hello!!

I’m Nary

សួស្ដី​ ខ្ញុំឈ្មោះណារី

 

I have been to Tokeo Province 3 week ago

With my Sister and brother.

ខ្ញុំបានលេងខេត្តតាកែវកាលពី 3 សប្ដាហ៍មុនជាមួយបងស្រីខ្ញុំនិងបងប្រុស​។

 

Scenery is very beautiful.

ទេសភាពទីនោះពិតជាស្រស់ស្អាត់ណាស់។

I enjoyed to fishing with my brother.

I’m Ready happy.

ខ្ញុំបានរកត្រីជាមួយបងប្រុសខ្ញុំខ្ញុំពិជាសប្បាយណាស់។

 

 

Tell

078755324

E-MAlL

growtokyo39@gmail.com

Facebook>>>>Grow tokyo

Intagram>>>>>grow tokyo

Nary