Hair color and party

July 07, 2019

Xin chào mọi người .
Tôi là John . Tôi là thợ phụ ở Grow Tokyo tôi đã hoàn thành khoá Nhuộm và sấy đây là mẫu nhuộm tóc của tôi . Các bạn cảm thấy như thế nào về màu tóc này . Tôi rất muốn đem lại nhiều màu tóc đẹp cho các bạn .
Hôm nay là ngày tiệc chia tay Thu Cúc và chúng tôi tổ chức một buổi tiệc sinh nhật bất ngờ cho cô ấy . Cô ấy có một kỳ nghĩ dài và chúng tôi mong cô ấy sẽ sớm quay lại làm việc với Grow Tokyo .
Hi everybody .
 I’m John.  I am a Grow Tokyo accessory worker. I have completed the Dyeing and Drying course.  How do you feel about this hair color?  I really want to bring more beautiful hair colors for you.
We had the farewell party for Thu Cuc and we organized a surprise birthday party for her.  She has a long vacation and we hope she will soon return to work with Grow Tokyo.

Tel  02822537554  / 0931542264

E-mail grow.hcmc@gmail.com

Facebook Grow HCMC

Instagram growtokyo.hcmc

Assistant John