Tet holidays

January 19, 2023

Chúng tôi sẽ nghỉ từ ngày 20/1-27/1 do nghỉ Tết. Chúng tôi sẽ mở cửa trở lại từ ngày 28/1 (Thứ Bảy). Chúng tôi sẽ trả lời tin nhắn sau ngày 28/1. Chúc mừng năm mới! We will be closed from 20/1-27/1 due to Tet holiday. We will be reopen from 28/1(Saturday). We will reply messages after the 28/1. Happy New Year!