Staffs

Stylist

Hello! My name is Ha.
My joy is making others beautiful, that's why I love my work so much. I firmly believe that no one is ugly, just because they don't know how to be beautiful. So don't be shy, come to Grow you will have a new style that suits you. Nice to meet you!

Xin chào! Tôi tên là Hà.
Niềm vui của tôi là làm cho người khác trở nên xinh đẹp, đó là lý do mà tôi rất yêu thích công việc của mình. Tôi tin chắc rằng không có một ai xấu, chỉ vì họ chưa biết cách làm mình xinh đẹp. Vì vậy đừng ngại, hãy đến với Grow bạn sẽ có một phong cách mới phù hợp với bạn. Rất vui được gặp bạn!