Staffs

Tâm

Assistant

Hello everyone, my name is Duc Tam.
I am a cheerful and energetic person. Before coming to GrowTokyo, I worked at BaberShop for 1 year and I realized how important it is to have a beautiful and suitable hair for a face. Although I'm just an Assintant now, in the future I will try harder to become a Stylist at Grow and bring more of my own works to Grow Tokyo.

Xin chào mọi người, tôi tên là Đức Tâm,.
tôi là một người vui vẻ và tràn đầy năng lượng. Trước khi đến với GrowTokyo, mình đã làm việc tại BaberShop được 1 năm và mình nhận ra tầm quan trọng của việc có một mái tóc đẹp và phù hợp với khuôn mặt. Mặc dù bây giờ tôi chỉ là một Trợ lý, nhưng trong tương lai, tôi sẽ cố gắng hơn nữa để trở thành một Stylist tại Grow và mang nhiều tác phẩm của riêng tôi đến với Grow Tokyo.