Đặt WEB

Chúng tôi sẽ chuyển đến cửa hàng mới từ ngày 9 tháng 9. Cửa hàng hiện tại sẽ đóng cửa vào ngày 3 tháng 9, vì vậy hãy cẩn thận để không nhầm lẫn địa điểm. Đây là địa chỉ của cửa hàng mới.

26/3 Lê Thánh Tôn, phường Bến Nghé, Quận 1

9月9日より新店舗へ移転致します。 
現在の店舗は9月3日でクローズしますので、場所をお間違えにならないようよろしくお願い致します。
新店舗の住所はこちらです。

26/3 Lê Thánh Tôn, phường Bến Nghé, Quận 1

Book an appointment

what do you want? (Bạn muốn làm gì?)