DỊCH VỤ

Cắt  ( có gội đầu và sấy tóc)
Nam 600,000 vnd
Nữ 700,000 vnd
trẻ em 400,000 vnd (dưới 12 tuổi)
gội đầu và sấy tóc
Tất cả độ dài 200,000 vnd
Massage đầu 300,000 vnd (không có gội đầu và sấy tóc)
Massage đầu (chăm sóc tóc lão hóa) 600,000 vnd (không có gội đầu và sấy tóc)
Nhuộm  (không có gội đầu và sấy tóc)
nhuộm chân tóc khoảng từ 1 đến 3 cm 800,000 vnd
rất ngắn ( Nam ) 900,000 vnd
Ngắn 1,000,000 vnd
vừa 1,100,000 vnd
dài 1,200,000 vnd
nhuộm highlight ( không có gội đầu và sấy tóc)
ít 1,000,000 vnd
Một nữa 1,300,000 vnd
hết đầu 1,700,000 vnd
Uốn  (không có gội đầu và sấy tóc)
ngắn 1,000,000 vnd
vừa 1,200,000 vnd
dài 1,400,000 vnd
Uốn nóng ngắn 1,400,000 vnd vừa 1,600,000 vnd dài 1,800,000 vnd
Duổi tóc tự nhiên ngắn 100,000 vnd vừa 1,200,000 vnd dài 1,400,000 vnd
Duổi tóc siêu thẳng từ 1 đến 3 cm 1,500,000 vnd tóc ngắn 1,600,000 vnd tóc vừa 1,800,000 vnd tóc dài 2,000,000 vnd
Dưỡng tóc  (không có gội đầu và sấy tóc)
Dưỡng tóc nhanh 300,000 vnd
Dưỡng tóc sâu 600,000 vnd
Dưỡng tóc cao cấp 900,000 vnd
Tạo kiểu tóc 500,000 vnd ~
Nối mi
80 sợi 700,000 vnd
120 sợi 800,000 vnd
160 sợi 900,000 vnd
200 sợi 1,000,000 vnd
Mi màu 20,000 vnd ( 1 sợi)
Gởi bỏ 150,000 vnd
Sửa Từ 60 sợi / 500,000 vnd Từ 80 sợi / 600,000 vnd ( trong 3 tuần )
Mặt nạ dành cho mắt 150,000 vnd

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *