Nhân viên

Koji

Director

髪本来の美しさを取り戻し、魅力のあるスタイルに。また一人一人の髪質に合ったベストなスタイルを作るように心掛けています。
お会いできるのを楽しみにしております。

Lấy lại vẽ đẹp tự nhiên của tóc và làm cho tóc có một phong cách hấp dẫn. Tôi cũng muốn cố gắng tạo cho mỗi người mỗi phong cách tốt nhất phù hợp với chất lượng tóc của mình. Tôi rất mong được gặp bạn.